SGK A,B,C,D Başvuru

Başvuru Kategorileri

A Grubu: Bedeli  KarşıIanacak Tıbbi Malzeme Listelerinde tIb malzemenin dahil edileceği malzeme alan tanımı bulunmayan, dolayısıyla yeni bir alan tanımı ile listelere dahil edilmesi talep edilen tıbbi malzemeler için yapılacak olan başvurular,

B Grubu: Bedeli karşılanacak Tıbbi Malzeme Listelerinde tıbbi mazemenin dahil edileceği benzer malzeme alan yanımı bulunmasına karşın, ürünün farklı boyut/ölçü/nitelikte olanlarının tanımlanarak, farklı bir tıbbi malzeme alan tanımı iel listelere dahil edilmesi için yapılacak olan başvurular,

C Grubu Başvurlar: Bedeli karşılanacak Tıbbi Malzeme Listelerinde Kurumca geri ödemesinin yapılacağı yayımlanmış ve MEDULA-HASTANE uygulamasına tanımlanmış bulunan tıbbi malzeme alan tanımı içine dahil edilecek tıbbi malzemeler için yapılack olan başvurular,

D rubu Başvuru: Bedeli karşılanacak Tıbbi Malzeme Listelerinde Kurumca geri ödemesinin yapılacağaı yayımlanmış ve MEDULA-HASTANE uyfulamasına tanımlanmış bulunan tıbbi mazlemelerin (niteliklerinin ve MEDULA-Hastane uygulamasındaki mevcut SUT kodu- barkod eşleştirmelerinin değişmemesi kaydıyla) küresel ürün numarası (Barkod) güncellemesi ve/veya aynı küresel ürün numarasının firma adı değişikliğine (firma tanımlayıcı numarasının değişmeksizin isminin değişmesi veye MEDULA-Hastane uygulamasında kayıtlı küresel ürün numarasının farklı firma tanımlayıcı numarsaına sahip başka bir firma tarafından kaydedilmesi talepleri) ilişkin başvurulardır.