İsgüm Kontrol Belgesi

İŞGÜM KONTROL BELGESİ, İthalatı yapılmak istenen kimyasallar için (boya, tiner, vernik, solvent, yapıştırıcı vb) alınması gereken “İthalat izin” belgesidir.

27.02.2017 tarihinden itibaren  İSGÜM KONTROL BELGESİ başvuruları Tek Pencere E-Başvuru Sistemine entegre edilmiştir. Bu tarihten sonraki tüm başvurular hem matbu, hem Tps üzerinden eş zamanlı yapılmaktadır.

TEK PENCERE SİSTEMİ BAŞVURU SÜRECİ

ORTED, Tps sisteme giriş yaparak İşgüm kontrol belgesi başvurusunda bulunmak üzere ithal edilecek eşya için sistem girişi yapacaktır. Başvuru tamamlandığında sistem , İşgüm başvuru dosyasına eklenmek üzere başvuru formu oluşturacaktır. Daha sonra eski prosedürdeki gibi başvuru evraklarıyla birlikte İSGÜM’e elden başvuru yapılacaktır. Tek Pencere E- Başvuru sistemi tarafından çıktısı alınan Başvuru Detay Bilgileri Formu Kontrol Belgesi evraklarına eklenecektir.

Başvuru , kurum uzmanı ve İSGÜM Yöneticisi tarafından onaylandığında, Tek Pencere E-Başvuru Sistemi üzerinden işlem sonlandırılabilecektir.